Βιβλία στα

Αγγλικά

Ελληνικά

 • Madaule, Paul. Με Ανοιχτά Αυτιά. Ελληνικά Γράμματα.
 • Tomatis, Alfred. Το Αυτί και η Ζωή. Εκδόσεις Π. Χιωτέλλη.
 • Tomatis, Alfred. Το Αυτί και η Φωνή. Ελληνικά Γράμματα.
 • Tomatis,Alfred. Εννέα Μήνες στον Παράδεισο. Εκδόσεις Ρέω.
 • Tomatis, Alfred. Μαθησιακές Δυσκολίες. Εκδόσεις Ρέω.
 • Tomatis, Alfred. Το Μυστικό των Ξένων Γλωσσών. Εκδόσεις Ρέω.
 • Tomatis, Alfred. Το Συνειδητό αυτί. Εκδόσεις Ρέω.

Γαλλικά

 • Tomatis, A. A. (1963). L’Oreille et le Langage.  Paris: Editions du Seuil, Collection Microcosme, Le Rayon de la Science no. 17.
 • Tomatis, A. A. (1971). Éducation et Dyslexie. Paris: Les Editions E.S.F. Collections “Sciences de l’Éducation”.
 • Tomatis, A. A. (1972). De la Communication Intra-Utérine au Langage Humaine. La Liberationd’Œdipe. Paris: Les Editions E.S.F. Collections “Sciences de l’Éducation”.
 • Tomatis, A. A. (1974).Vers l’Écoute Humaine, Tome 1: Qu’est-ce que l’Écoute Humaine? Paris: Les Editions E.S.F. Collections “Sciences de l’Éducation”.
 • Tomatis, A. A. (1977). L’Oreille et la Vie.Paris: Editions Laffont. Collections “Réponses Santé”.
 • Tomatis, A. A. (1981). La Nuit Utérine. Paris: Editions Stock.
 • Tomatis, A. A. (1987). L’Oreille et la Voix. Paris: Editions Lafffont.
 • Tomatis, A. A.(1988). Les Troubles Scolaires. Paris: Ergo Press.