Η κυρία Τόνυ Μαχά-Ευαγγελοπούλου, ψυχολόγος και επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας (Μέθοδος Tomatis) θα μιλήσει στο 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας με θέμα «Εφαρμογή της μεθόδου Tomatis στην περιγεννητική περίοδο».

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52, ώρα 18.30