Το Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης μετράει την ικανότητα του αυτιού να ακροάται, δηλαδή να αποκτά συνείδηση του ήχου και να αποκρίνεται. Με άλλα λόγια, μετράει την ενεργή επιλεκτική ακρόαση και όχι την ακοή. Αυτή είναι η κεντρική διαφορά του από το ακουόγραμμα, το διαγνωστικό εργαλείο της ωτολαρυγγολογίας και της ακουολογίας. Το Τεστ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

  • Την αέρινη ακουστική καμπύλη
  • Την οστέινη ακουστική καμπύλη
  • Την ενεργητική επιλεκτική ακρόαση
  • Τον εντοπισμό της κατεύθυνσης του ηχητικού σήματος (μέσω της αέρινης και οστέινης μεταβίβασης)
  • Τον ακουστικο-φωνητικό έλεγχο
  • Την ακουστική πλευρίωση για το λόγο (δεξιά ή αριστερή)

Ευρήματα για την απόκλιση από την «ιδανική» ακουστική καμπύλη μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις πιθανές δυσλειτουργίες της ενεργητικής επιλεκτικής ακρόασης, για την ικανότητα ενεργοποίησης του αυτιού, για τον έλεγχο των διάχυτων και λεπτών κινήσεων, για την ικανότητα επικοινωνίας, μάθησης, συγκέντρωσης, απομνημόνευσης. Η ιδανική ακουστική καμπύλη του αυτιού στην περιοχή που μετρούμε (125-8000 Hz) είναι μια καμπύλη που ανεβαίνει 5 dB ανά οκτάβα, σχηματίζει έναν «τρούλο» στην περιοχή μεταξύ των 2000-4000 Hz και κατεβαίνει ελαφρά στα 6000 και 8000 Hz.

Το Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης χρησιμοποιεί διαφορετική στάθμιση και οδηγίες χορήγησης από την ακουομετρία. Ως αποτέλεσμα των διαφορών αυτών, οι ποιοτικές πληροφορίες που παρέχει είναι πλησιέστερες στον τρόπο με τον οποίο το αυτί αντιλαμβάνεται τον ήχο. Η ιδανική ακουστική καμπύλη αποτελεί μια μονάδα μέτρησης ή ένα σημείο αναφοράς. Αποκλίσεις από την ιδανική ακουστική καμπύλη φανερώνουν τις νευροαισθητήριες άμυνες και θωρακίσεις του αυτιού ως αποδέκτη πληροφοριών από τον εγκέφαλο, όταν το άτομο επιθυμεί να αποφύγει κάτι ή να αποσυρθεί από κάτι που του είναι ψυχολογικά επώδυνο. Η κλεισμένη επιλεκτική ακοή, παραδείγματος χάριν, παρομοιάζεται με μια κλεισμένη «συγκινησιακή κουρτίνα» που κρατάει έξω αυτό που είναι ανεπιθύμητο.