Η ηχοθεραπεία γίνεται με το Ηλεκτρονικό Αυτί, σε συνδυασμό με συμβουλευτική και υποστηρικτική θεραπεία. Το Ηλεκτρονικό Αυτί ή «Προσομοιωτής Ακρόασης» λειτουργεί ως ένα ιδανικό ανθρώπινο αυτί. Μέσω του μηχανισμού της ακούσιας προσαρμογής και με τη βοήθεια ενός πλούσιου υλικού ειδικά επεξεργασμένης μουσικής και λόγου, φιλτραρισμένου ή αφιλτράριστου, εκπαιδεύει οστεομυϊκά το αυτί του ατόμου ώστε αυτό να αποκτήσει τις επιθυμητές ιδιότητες του αυτιού που ενεργοποιεί, αποκωδικοποιεί, επικοινωνεί. Επιπλέον, το Ηλεκτρονικό Αυτί εστιάζει την προσοχή του εγκεφάλου στο ακουστικό μήνυμα. Σταδιακά, το αυτί μαθαίνει ή ξαναμαθαίνει να ακροάται. Μια ηλεκτρονική «θύρα» καθιστά εφικτή την εναλλαγή μεταξύ δύο καναλιών του ίδιου ακουστικού μηνύματος: του καναλιού 1 (Κ1), που ενισχύει τις χαμηλές συχνότητες και μειώνει τις υψηλές συχνότητες και του καναλιού 2 (Κ2), που ενισχύει τις υψηλές συχνότητες και μειώνει τις χαμηλές συχνότητες. Τα Ηλεκτρονικά Αυτιά μας έχουν έναν πραγματικό μηχανισμό εναλλαγής καναλιών (bascule), που πυροδοτείται από την ένταση του ήχου, η οποία κυμαίνεται σε ένα μουσικό κομμάτι ή στην ομιλία, και όχι από έναν προκαθορισμένο χρονικά μηχανισμό εναλλαγής, που θα έκανε το αυτί να τον συνηθίσει και δεν θα είχε θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτή η μη προβλέψιμη διακύμανση της εναλλαγής των καναλιών εξασκεί τους μυς του μεσαίου αυτιού και σαν αποτέλεσμα αυτής της εξάσκησης αυξάνει το μηχανισμό της ακουστικής προσοχής. Το πέρασμα του ηχητικού μηνύματος από το Κ1 στο Κ2 πυροδοτεί το ακουστικό ανακλαστικό και εξασκεί τους μυς του μεσαίου αυτιού, ώστε να αυξήσει την ταχύτητα της αγωγιμότητας του ήχου. Με την επανάληψη και προοδευτική ενεργοποίηση του αυτιού, βελτιστοποιεί τη μετάδοση των μηνυμάτων στον εγκέφαλο.

Το Ηλεκτρονικό Αυτί αντιστρέφει τις περιττές νευροαισθητήριες άμυνες, ανοίγει την κλεισμένη επιλεκτική ακοή και αποκαθιστά την ενεργητική ακρόαση σε αυτούς που κάνουν ηχοθεραπεία. Το ακουστικό μήνυμα μεταφέρεται στον εγκέφαλο μέσω της αέρινης και οστέινης αγωγιμότητας με ειδικά ακουστικά που έχουν στο μέσον του βραχίωνα που τα ενώνει και έναν δονητή για την οστέινη μεταφορά του ήχου. Ο ήχος μεταφέρεται πρώτα οστέινα και μετά αέρινα.