Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογία

Ο όρος «Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογία» υποδηλώνει ότι  μεταξύ του ακουστικού σήματος που το αυτί λαμβάνει και αποκωδικοποιεί και της φώνησης και ομιλίας μεσολαβούν ψυχολογικοί παράγοντες. Διαβάστε περισσότερα

Το Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης

Το Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης μετράει την ικανότητα του αυτιού να ακροάται, δηλαδή να αποκτά συνείδηση του ήχου και να αποκρίνεται. Με άλλα λόγια, μετράει την ενεργή επιλεκτική ακρόαση και όχι την ακοή.Διαβάστε περισσότερα


Η Ηχοθεραπεία

Η ηχοθεραπεία διεξάγεται μέσω του Ηλεκτρονικού Αυτιού, σε συνδυασμό με συμβουλευτική και υποστηρικτική θεραπεία. Το Ηλεκτρονικό Αυτί ή «Προσομοιωτής Ακρόασης» λειτουργεί ως ένα ιδανικό ανθρώπινο αυτί.Διαβάστε περισσότερα

Η Αυθεντική Μέθοδος Tomatis

Το Κέντρο μας εφαρμόζει την αυθεντική μέθοδο Tomatis,
όπως αυτή έχει περιγραφεί
από τον ίδιο τον καθηγητή Tomatis. Διαβάστε περισσότερα