Το Κέντρο Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας είναι το πρώτο κέντρο Tomatis στην Ελλάδα και λειτουργεί στην παρούσα διεύθυνση από την ίδρυσή του το 1987. Έχει λάβει την άδεια λειτουργίας του από τον ίδιο τον καθηγητή Tomatis. Το Κέντρο εφαρμόζει τη μέθοδο Tomatis με τις προδιαγραφές του καθηγητή Tomatis ως προς τη διαγνωστική, τη θεραπεία και τον τεχνικό εξοπλισμό (τον ακουομετρητή με τις νόρμες Tomatis για το Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης, τα Ηλεκτρονικά Αυτιά για την ηχοθεραπεία, τα ακουστικά και τα μικρόφωνα , ο εξοπλισμός καμπινών). Το Κέντρο λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς παραρτήματα, χωρίς franchises, ή άλλες συνεργασίες με άλλα κέντρα.

Το Κέντρο Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας ασχολείται με την παθολογία της ακρόασης, με άλλα λόγια με δυσλειτουργίες της ακουστικής επεξεργασίας και αποκωδικοποίησης σε άτομα με φυσιολογική ακοή. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ ακοής και ακρόασης. Η ακρόαση είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την ακοή του εκούσια με εστίαση της προσοχής του και με στόχο τη βαθύτερη επικοινωνία. Η ακρόαση είναι, συνεπώς, μια υψηλότερου επιπέδου νοητική λειτουργία, η οποία υποδηλώνει την ικανότητα της ακουστικής αποκωδικοποίησης με στόχο την κατανόηση της ομιλίας του άλλου. Η ακρόαση είναι κάτι παραπάνω από την παθητική πρόσληψη του ήχου που είναι η ακοή. Ένα άτομο με φυσιολογική ακοή μπορεί να μην δύναται να ακροάται ενεργητικά, δηλαδή να αποκωδικοποιεί σε βάθος, ώστε ο άλλος να κατανοεί το βαθύτερο εννοιολογικό περιεχόμενο του λόγου.

Το Προσωπικό μας

Το προσωπικό του κέντρου είναι ψυχολόγοι διαφορετικών ειδικοτήτων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και ιατρο0ί, ψυχίατροι και ωτορινολαρυγγολόγοι. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, επειδή θεωρούμε τη μέθοδο Tomatis ως σημαντική συμπλήρωση για τη βελτίωση του θεραπευτικού τους έργου.

Ο Εξοπλισμός μας

Τα Ηλεκτρονικά Αυτιά που χρησιμοποιούμε έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καθηγητή Tomatis. Ο μηχανισμός των Ηλεκτρονικών Αυτιών είναι πλήρως αναλογικός, για δύο λόγους:

  • Ο αναλογικός μηχανισμός ανταποκρίνεται πλησιέστερα στη λειτουργία του ανθρώπινου αυτιού, καθώς και των εξειδικευμένων εγκεφαλικών κέντρων που ο καθηγητής Tomatis ονόμασε
    «οι ολοκληρωτές».
  • Το προϊόν των CD players ή άλλων ψηφιακών μέσων αναπαραγωγής μετατρέπεται σε αναλογικό ήχο, ώστε να μπορεί το άτομο να τον ακούσει, ή ο ήχος να υποστεί επεξεργασία από άλλη συσκευή.

Όταν ένας ήχος που έχει ψηφιοποιηθεί σε υψηλή πιστότητα (από ένα CD player ή από άλλη ψηφιακή συσκευή) μετατρέπεται σε αναλογικό σήμα, που είναι η λειτουργία του CD player, μπορεί να υποστεί επεξεργασία από το Ηλεκτρονικό Αυτί χωρίς απώλεια της αρχικής, ψηφιακής πληροφορίας. Όταν το αναλογικό προϊόν του CD player επανα-ψηφιοποιείται, υπάρχει απώλεια του αρχικού σήματος και η συσκευή παύει να είναι αποτελεσματική. Όταν υπόκειται σε επεξεργασία από ένα αναλογικό Ηλεκτρονικό Αυτί, δεν υπάρχει απώλεια της πληροφορίας.

Τα Ηλεκτρονικά Αυτιά μας δύνανται να προγραμματιστούν εξατομικευμένα σε όλες τις παραμέτρους της μεθόδου Tomatis, με βάση τo Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης και σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της μεθόδου, για να πετύχουμε τη βέλτιστη ενεργοποίηση του εγκεφάλου.

Συμφωνα με τον Alfred Tomatis, ο αναλογικός ήχος έχει διαφορετική επίδραση στον εγκέφαλο από τον ψηφιακό ήχο. Το Ηλεκτρονικό Αυτί λειτουργεί ως ένα είδος μετασχηματιστή, που μετατρέπει τον φυσικό ήχο που μεταφέρεται μέσω του αέρα σε ένα ηλεκτρικό σήμα που είναι ανάλογο με τον ήχο που αντιλαμβανόμαστε. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι ένας αναλογικός μετασχηματισμός: ένας δυνατός ήχος αντιστοιχεί σε ένα δυνατό ηλεκτρικό σήμα, που στη συνέχεια υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία. Ο αναλογικός ρυθμός του Ηλεκτρονικού Αυτιού αντιστοιχεί στις νευροφυσιολογικές αποκρίσεις του ανθρώπινου σώματος. Τα Ηλεκτρονικά Αυτιά μας είναι αναλογικοί επεξεργαστές, για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη ενεργοποίηση του εγκεφάλου.